Monday, 24 July 2017

workshop days in Pakri Peninsula, Paldiski and at Amandus Adamson Studio Museum

We invite you to visit Paldiski town and Pakri Peninsula during our open air studios from 4th August till 11th  August 2017.
Opening of two exhibitions  with the theme Apocalypse Now will take place  on 8th August at 16.00 in Amandus Adamson Studio Museum in Paldiski, Adamsoni street 3, and small scale installations will be possible to see in Pakri Peninsula. The exhibitions will be open until 5th Sep. Opening hours of Amandus Adamson Studio Museum is Mon-Sun 11-18. In Pakri Peninsula the artworks are available during all the period of the exhibitions  in open air .
There will be an ending  session of the open studios on the 11th August at 16.00


We had intense days of  discussions and workshop with art projects in August  and artists are still working with land art and installations in Pakri Peninsula outside Paldiski


http://www.amandusadamson.eu


Me kutsume teid külastama Paldiskit ja Pakri poolsaart 4. - 11. augustil 2017 vabas õhus toimuvate töötubade raames. Kahe näituse, koondnimetusega "Apokalüpsis kohe", avamine toimub 8. augustil kell 16.00 Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis, aadressil Adamsoni 3. Väiksemõõdulised installatioonid Pakri poolsaare looduses on nähtavad kuni 5. septembrini. Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum on avatud esmaspäevast pühapäevani 11-18. Näitus Pakri poolsaarel jääb nähtavaks alates töötubade toimumisest, mil need loodusesse paigutatakse kuni 5. septembrini. Samuti on kavas vabaõhu töötubasid lõpetav üritus 11. augustil kell 16.00


Meie ideeks on mäletada Pakri poolsaare minevikus olnut ja hoida meeles immigratsiooni ja pagulastega seonduvat Põhjamaades. Samuti mujal maailmas ning Euroopas esilekerkivaid konflikte. Ürituse kontseptsiooniks on tõsta esile praegust Euroopa poliitilist olukorda selleks, et arutleda ja küsida kunstnike muutuva positsiooni kohta tänapäevases kuid üsna kaootilises ilmakorralduses. Kunstipraktikal oli varasemalt ühiskonnas traditsioonilisem roll täita kuid täna on sellele lisandunud erinevaid funktsioone, mida varem pole kunstile omaseks peetud.


Kunstnik-kuraatorid Tamara de Laval ja Rait Rosin tegelevad enam kunstniku lähenemiste kui kuraatoritele omaste lähenemiste eripäradega. Me ärgitasime projekti kaasatud kunstnike tegelema dramaatilisena kõlava teemaga "Apokalüpsis kohe", et anda neile võimalust eksperimenteerida oma arvamuse väljendamisega eri kontekstides ja eri näituse formaatides. Samas tunnustame kunstnike õigust väljenduda neile indiviididena ainuomasel moel.
Meteor on rahvusvaheline kunstnike rühmitus mis korraldab avatud kunstnike töötoad ning  kunstnike avatud vestlusringid. Nende koondumiskohaks on olnud Malmö Rootsis. Käesolevalt soovime kutsuda kokku oma kunstnikest ühenduse liikmed Rootsist, Taanist, Eestist, Leedust, Ukrainast, Soomest, Indiast ja USA-st tegemaks ühendust artikuleerituks ja lähendada liikmeid tulevikus korraldatavate kunstisündmuste ja näituste ning ettevõtmiste läbiviimiseks. Siinjuures on sisemiseks kaalutlus nende rahvaste ühendamine, kes elasid läbi lõhenemist nii siseriikliku lagunemise või riigi osadeks jaotamise kuid ka järjepideva migratsiooni tagajärjedel. Meteor on saanud alguse Lõuna-Rootsist ja me oleme järginud ning vaadelnud muutusi Euroopa Liidu ning Põhjamaade looduses ning maaelu poliitika käsitlustes, samuti muutusi migratsiooni- ja pagulaspoliitikates.

Osalevad kunstnikud: Kadri Toom, Hanna Marats, Rait Rosin, Ulvi Haagensen, Panu Ollikainen, Juha Hilpas, Charlotte Petersen, Marija Griniuk , Marko Cesarec, Martin Dahlqvist, Tzunami (Aida Samani &Ossian Theselius ), Chimuk  performance/artist book in  collaboration with Milton Bhattacharya, Isabel Theselius

kunstnike kodulehed veebis :kuraatorid:
R. Rosin & T. de Laval

METEOR INTERNATIONAL

Friday, 7 July 2017

"Apokalüpsis kohe"
Kunstnike vabaõhu töötuba Pakri poolsaarel ja Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis. August 2017.

Pakri Looduskaitse ala asub Paldiski linnas, Põhja-Eestis. Enne Eesti vabanemist oli Pakri poolsaar Nõukogude Liidu militaartsooniks. See oli tavakodanikele suletud kuna Pakril asus Punase armee baas. Paldiskis on küllalt sügava merepõhjaga sadam, mis sobib nii sõjaväe kui ka ookeani laevadele.

Kuna kogu poolsaar oli  varem vaid sõjaväe territooriumiks siis praeguseks on sellest kujunenud looduslik asuala. Peale Nõukogude Liidu kokkuvarisemist loodi poolsaarele looduskaitse ala. Kuid okupatsiooni aja vältel sõjavägi kahjuks reostas poolsaare. Eesti Vabariik on teinud suuri pingutusi ja puhastanud maapinna ja ranna õlist ning keemiajäätmetest. Praeguseks on poolsaare loodus suuremalt jaolt taastunud.

Meie ideeks on mäletada olnut ja arutleda sellise poliitika üle, milles looduse rolli nähakse vaid vägivalla varjamise ja jõukuse kasvatamise vahendina. Me kutsume vaatajaskonda üles aruteludele ja kunstnike rääkima enda tegevustest augusti algul toimuvates töötubades. Näitus ja installatsioonid looduses jäävad nähtavaks kuni 5. septembrini.

Meteor on rahvusvaheline kunstnike rühmitus mis korraldab avatud kunstnike töötoa. Nende koondumiskohaks on olnud Malmö linn Rootsis. Me tahaksime kokku kutsuda oma kunstnikest ühenduse liikmed Rootsist, Taanist, Eestist, Leedust, Lätist, Indiast ja mujalt maailmast tegemaks ühendust artikuleerituks ja lähendada liikmeid tulevikus korraldatavate kunstisündmuste ja näituste ning ettevõtmiste läbiviimiseks. Siinjuures on sisemiseks kaalutlus nende rahvaste ühendamine, kes elasid läbi lõhenemist nii siseriikliku lagunemise või riigi osadeks jaotamise kuid ka järjepideva migratsiooni tagajärjel.

Projekt on kureeritud kahe kuraatori Rait Rosina ja Tamara de Lavali koostöös. Pakri poolsaare töötoas osalevad 14 kunstniku Eestist ja mujalt. See on kavandatud olema rahvusvahelise kunstirühmituse Meteor International üritusena. Töötoa tulemustest tekib Pakri poolsaare looduskaitse välisele alale installatsioonide näitus, mida on võimalik looduses käies näha ning Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis on samuti paralleelselt avatud näitus.

Näitused on kavandatud Pakri poolsaare looduskaitse alal ja Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis. Installatsioonide paikadest koostame kaarti, mille järgi looduses matkaja saab kunsti töid üles leida ja viited kust nende kohta vajadusel infot juurde lugeda. 
Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi galeriis toimub galeriinäitus samaaegselt looduses toimuvaga, mille moodustavad osalevate kunstnike tööd kohandatuna galerii ruumi iseärasustele.


R. Rosin & T. de Laval
METEOR INTERNATIONAL

Apocalypse Now  Open Air Artist Workshop on Pakri Peninsula August 2017 and an art exhibition at Amandus Adamson Studio Museum in Pal...